Sunni.nl

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Facebook Pagina Sunni NL

 

Sunni.nl heeft een nieuwe facebook pagina aangemaakt. Voeg ons toe, promoot ons en volg onze nieuwste artikelen!

www.facebook.com/sunni.nl

 

Streef het Hiernamaals na

 

Streef het Hiernamaals na
Shaykh ‘Abd al-Qādir Jilani

 

O (jullie) onbeschaafden! Wees gewaarschuwd! Jullie werden niet geschapen voor deze wereld; jullie werden geschapen voor het Hiernamaals. O jullie die het onvermijdbare veronachtzamen: jullie hebben al jullie energie gericht op het bereiken van verlangens en het zoeken naar plezier; om rijkdom en het wereldse te vergaren. Jullie zijn in beslag genomen door spel en plezier.

Indien de dood, de wijze raad, jullie herinnert aan het Hiernamaals zijn jullie verveeld en kijken (jullie) her en der. De grijze haren in jullie hoofd(en) zijn waarschuwers voor de dood, maar jullie trekken hen eruit of verven hen zwart, [in ontkenning]. Wat zullen jullie doen wanneer de dood tot jullie komt? Wanneer de Engel des Doods en zijn dienaren komen, hoe zullen jullie hen weerstaan? Wanneer jullie voorziening is opgedroogd en jullie einde nabij is, wat zal jullie excuus dan zijn?

[Ik beveel jullie] Verlaat deze hebzucht van jullie. Deze wereld is bedoeld voor goede daden; indien jullie hier werken, zullen jullie beloond worden [in het Hiernamaals]. Indien jullie dit niet doen, welke beloning verdienen jullie dan? Dit is een plaats van daden verrichten; dit is een plaats waar men geduldig verdraagt in tijden van tegenspoed; een plaats van hard werken. En het Hiernamaals is een plaats van rust en gemak.

Een gelovige [mu’min] zwoegt en voorzeker, hij verdient rust. Wat jou betreft, jij haastte jezelf eerst inzake het zoeken naar luxe en stelde berouw uit. Dus jij spendeerde dag na dag, maand na maand en jaar na jaar totdat … totdat jouw tijd kwam. Spoedig zal je betreuren dat je geen voordeel haalde uit goed advies en dat je waarschuwingen negeerde.

Schaam je! De steunpilaar van het dak [van het huis dat jouw leven is] is kapot. O misleide! De muren [van jouw huis] brokkelen af en jij houdt je bezig met iets anders?

Streef het Hiernamaals na en haast je voetstappen ernaar toe. En wat zijn deze voetstappen?

Zij zijn goede daden. Stuur je rijkdom vooruit naar het Hiernamaals [door vrijgevig en welwillend te zijn ] zodat je hem zal terugvinden wanneer je haar bereikt. O misleide! Jij bent verdiept in dat wat waardeloos is – jij negeert de prinses en houdt van het slavenmeisje?

Al-Fath al-Rabbani, preek 36.  

De Fiqh van het Vasten

De Fiqh van het Vasten
Volgens de Madhhab van Imam Abu Hanifa
Uit de lessen van Ta`lim al-Haqq: hoofdstuk over de Sawm
Door Sheikh Abdur-Rahman ibn Yusuf
Geannoteerd door Sheikh Faraz Rabbani

Vasten in de maand Ramadān is één van de vijf pillaren van de Islam.

Vasten in de maand Ramadān is fard (verplicht) voor iedere Moslim, man en vrouw, die volwassen en gezond is.

Allah de Almachtige heeft een grote beloning beloofd voor diegenen die vasten in de maand Ramadān, terwijl er een strenge bestraffing wacht voor diegenen die niet vasten.

Vasten heeft vele fysieke, morele en sociale voordelen. Echter, Allah heeft vasten verplicht gemaakt opdat wij vroom, godvrezend en godbewust worden.

Vasten in de Islam betekent het wegblijven van eten, drinken en gemeenschap vanaf de ware dageraad (subh sādiq, het begin van de fajr tijd) tot zonsondergang met de intentie om te vasten.

Het Soort Vasten

Er zijn verschillende soorten van vasten, deze zijn als volgt:

· Het specifieke verplichte (fard) vasten: één keer per jaar vasten in de gehele maand Ramadān.

· Het niet-specifieke (fard) vasten: de plicht om het gemiste vasten in de maand Ramadān, met of zonder geldige reden, in te halen.

· Het specifieke noodzakelijke (wājib) vasten: de gelofte om te vasten voor Allah op een specifieke dag of datum, na de vervulling van een wens (nadhr)

· Het niet-specifieke noodzakelijke vasten: de gelofte om te vasten zonder een bepaalde dag of datum vast te stellen, na de vervulling van een wens. Het vasten welke gehouden wordt voor het breken van een eed (qasm) valt ook onder deze categorie.

· Het vasten van de bevestigde sunnah: het [bijkomende] vasten dat de Boodschapper van Allah (Allah zegene hem en geve hem vrede) verrichte en anderen in aanmoedigde [het ook] te verrichten. Bijvoorbeeld het vasten op de 9de en 10de van [de maand] Muharram, de 9de van [de maand] Dhul Hijja, enzovoorts.

· Het aanbevolen (mustahab) vasten: al het vasten behalve [dat wat] fard, wājib, sunnah zijn mustahab. Bijvoorbeeld het vasten op maandagen en donderdagen.

· Afgeraden vasten: enkel vasten op de 9e of 10e van Muharram of op vrijdagen. Sommige geleerden staan het toe om op de 9e en 10e van Muharram te vasten omdat het onderscheiden van onze vasten met dat van de Joden niet langer geldt, aangezien de Joden niet meer vasten op die dagen.

· Ongeoorloofd vasten: Het is harām om op vijf dagen in het jaar te vasten. Deze zijn `Id al-Fitr, `Id al-Adha en drie dagen na `Id al-Adha.

De Intentie

De intentie van het vasten is noodzakelijk. Als een persoon wegblijft van alle zaken die het vasten verbreken zonder een intentie [om te vasten], zal het vasten niet geldig zijn.

Het is niet noodzakelijk om de intentie verbaal uit te spreken omdat intentie simpelweg bedoeling betekent. Dus de vastberadenheid van het hart zal voldoende zijn. Het is echter beter om de intentie ook verbaal uit te spreken:‘bi sawmi ghadin nawaytu’ (Ik heb de intentie om morgen te vasten).

De tijd van de intentie duurt tot de middag voor specifieke verplichte, specifieke noodzakelijke, sunnah en aanbevolen vasten. Dit is halverwege tussen het begin van de tijd van fajr tot zonsondergang (het begin van de maghrib tijd).

De intentie voor niet-specifieke verplichte en niet-specifieke noodzakelijke vasten moeten worden gemaakt voor het begin van fajr tijd.

[F: De tijd voor de intentie begint vanaf de maghrib tijd van de nacht ervoor.]

Du‘ā bij het Verbreken van het Vasten

Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa `alā rizqika aftartu

of

Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa `alayka tawakkaltu wa `alā rizqika aftartu

(Oh Allah, ik omwille van U gevast en met volle overtuiging geloof ik in U en op U berust mijn vertrouwen en ik verbreek het vasten door de voorzieningen die U aan mij heeft geschonken.)

Mustahabs in het Vasten

· Deelnemen aan de maaltijd voor de dageraad (suhūr), voordat de fajr tijd begint.

· Deze maaltijd tot een kleine tijd voor de fajr uitstellen.

· Het vasten onmiddellijk verbreken na zonsondergang.

· Het vasten verbreken met droge of verse dadels als deze beschikbaar zijn. Als dadels niet beschikbaar zijn, dan met water.

· De intentie ’s nachts maken.

Afgeraden Handelingen tijdens het Vasten

· Kauwen op kauwgum., rubber, plastic of andere van zulke dingen (F: waarop wordt gekauwd, maar niet wordt ingeslikt en het dus niet de maag bereikt, want anders wordt het vasten verbroken).

· Het proeven van voedsel of drinken, en het uit te spugen (F: zonder dat iets wordt ingeslikt). Als een vrouw een slechtgehumeurde man heeft, is het toegestaan voor haar om het voedsel te proeven, op voorwaarde dat het niet langs haar keel [naar beneden] gaat.

· Speeksel in de mond te verzamelen en dan in te slikken, om de dorst proberen te lessen.

· Een bad dat onopzettelijk verplicht is geworden, uit te stellen tot na de fajr tijd.

· Tandpasta of tandpoeder gebruiken om de tanden schoon te maken. Het is toegestaan om een miswāk te gebruiken van iedere toegestane frisse tak of wortel (tandstok). [Als men wenst tandpasta te gebruiken, moet men de tanden poetsen voordat het vasten begint.]

· Klagen over honger en dorst.

· Het water bij de neusgaten teveel omhoog te laten komen wanneer men de neus schoonmaakt.

· Meer gorgelen dan noodzakelijk is (F: omdat als water langs de keel naar beneden gaat, ook al is het niet bedoeld, wordt het vasten ongeldig).

· Ruziemaken, discussiëren, vieze of onfatsoenlijke woorden gebruiken.

· Roddelen, leugens vertellen en vloeken zijn zondige handelingen zelfs als men niet vast. Daarom worden zij alleen maar erger als men vast.

Handelingen die het Vasten Verbreken

Handelingen die het vasten verbreken zijn van twee soorten. Sommige maken enkel [het vasten] inhalen noodzakelijk, terwijl andere zowel het inhalen als boetedoening (kaffara) verplichten.

(A) Inhalen: Vasten om verbroken vasten of het vasten dat opzettelijk verbroken is in te halen.

(B) Compensatie: Vasten voor zestig opeenvolgende dagen.

Als een persoon echter met een legitieme reden echt niet in staat is om deze 60 dagen te vasten (zoals een doorgaande ziekte) (F: gebaseerd op redelijke zekerheid, wat of duidelijke tekens, of relevante ervaring uit het verleden vereist, of het verslag van een gekwalificeerde en oprechte Moslimdokter), dan kan men uit de volgende vier mogelijkheden kiezen:

1. Zestig arme mensen tweemaal voeden.

2. Een arm persoon twee maaltijden per dag voeden, 60 dagen lang.

3. Zestig arme mensen 1,6 kg aan tarwe geven, of de geldwaarde ervan, of van graan.

4. Aan een arm persoon niet minder dan 1,6 kg aan tarwe, rijst of graan enzovoorts geven, of zestig dagen lang de geldwaarde ervan.

Handelingen die het Vasten Verbreken
maar enkel het Inhalen ervan Vereisen

· Iets dat uit dwang in de mond wordt gestopt van een persoon die vast.

· Water dat langs de keel naar beneden gaat gaat tijdens het gorgelen (hoewel hij bewust is van zijn vasten).

· Opzettelijk een mondvol braken, of braaksel weer door te slikken.

· Opzettelijk een kiezelsteen, stuk papier of item inslikken dat niet wordt gebruikt als voedsel of medicijn.

· Iets eetbaars inslikken, wat gelijk aan of groter is dan een graan dat vastzat tussen de tanden. Als het echter eerst uit de mond is gehaald en daarna ingeslikt, zal het vasten verbroken worden of het nu kleiner of groter is dan het formaat van een graan.

· Olie druppelen in het oorkanaal (F: zo dat het de oortrommels binnengaat).

· Inhaleren van tabak door de neusgaten.

· Het inslikken van bloed van het tandvlees als de kleur van het bloed meer is dan het speeksel waarmee het is gemengd.

· Eten en drinken, vergetend dat men vast en daardoor denkend dat het vasten is verbroken, ten gevolge dat men weer eet en drinkt. [F: Er zijn drie manieren waarmee iets in de poriën van jouw lichaam kan binnentreden tijdens het vasten:

-Opzettelijk: dit verbreekt het vasten.

-Uit vergeetachtigheid: dit verbreekt het vasten niet, vanwege de Profetische (Allah zegene hem en geve hem vrede) leiding. [Anders zou enkel wettelijke analogie (qiyās) aantonen dat het vasten verbroken wordt.]

-Per ongeluk/Onbedoeld: dit verbreekt het vasten. Een voorbeeld is als iemand eet denkend dat de fajr tijd nog niet was aangebroken, of dat de tijd van maghrib was aangebroken, terwijl het tegenovergestelde waar was.]

· Eten en drinken na subh sādiq of het vasten verbreken voor zonsondergang vanwege een bewolkte hemel, een foute klok, enzovoorts, vervolgens zijn fout realiserend.

N.B. Ieder ander vasten dan die van de Ramadān, of het nu opzettelijk is verbroken of met een goede, geldige reden, maakt enkel het inhalen ervan noodzakelijk [F: Dit geldt ook voor het niet-verplichte vasten, vanwege de wettelijke principe in de Hanafī school “Er is geen kaffara voor het verbreken van het vasten behalve die van Ramadān.”]

Handelingen die zowel Inhalen als Compensatie Noodzakelijk Maken

(Dit geldt enkel voor het vasten in Ramadān)

· Opzettelijk eten, drinken of het vasten verbreken op een andere wijze, zoals roken zonder een geldige reden [F: dat betekent opzettelijk en bewust] zullen zowel qadā als kaffara noodzakelijk maken [F: tenzij er een wettelijk excuus is dat compensatie niet verplicht maakt, zoals wanneer het geen volledige overtreding is, zoals in het geval van ejaculatie via een andere manier dan tijdens daadwerkelijke gemeenschap).

· Kohl gebruiken of olie op het hoofd wrijven en dan denken dat het vasten is verbroken, om vervolgens opzettelijk te eten en te drinken.

· Een medicijn opzettelijk drinken (wanneer men niet ernstig ziek is).

Handelingen die niet het Vasten Verbreken

· Iets onopzettelijk eten en drinken.

· Een mug, vlieg of een ander object dat onopzettelijk langs de keel naar beneden gaat.

· Water dat binnen de oren gaat.

· Stof of vuil dat langs de keel [naar beneden] gaat.

· Slikken van het eigen speeksel.

· Een injectie nemen.

· Kohl gebruiken.

· Een bad nemen om fris te blijven.

· Olie op het lichaam of in het haar wrijven.

· Onopzettelijk braken.

· ‘Itr of parfum gebruiken. Het is niet toegestaan om de rook van loban of agar batti in te ademen tijdens het vasten. Het is ook niet toegestaan om sigaretten te roken of de rook ervan in te ademen.

· Tanden poetsen zonder tandpasta of poeder, door bijvoorbeeld een miswak te gebruiken en dergelijke.

· Een droom dat ghusl noodzakelijk maakt, verbreekt het vasten niet.

Mensen die Vrijgesteld zijn van het Vasten in de Ramadān

· Zieke mensen, wiens gezondheid door het vasten verslechterd [F: Dit moet worden bevestigd door redelijke zekerheid over iemand’s daadwerkelijke of effectieve onvermogen [om te vasten] door duidelijke tekens, relevante ervaringen uit het verleden, of het medische advies van een gekwalificeerde en oprechte Moslimdokter.) Zij moeten het verloren deel, dag voor dag, inhalen na de Ramadān wanneer ze zijn genezen.

· Een reiziger, die een reis onderneemt van meer dan 77 kilometer en van plan is niet langer dan 14 dagen op zijn bestemming te blijven, is ook vrijgesteld [van het vasten]. Het is echter beter voor hem om in de Ramadān te vasten dan later, op voorwaarde dat de reis niet vereist is.

· Als er wordt gevreesd dat honger of dorst [F: tijdens het vasten] zal leiden tot de dood [F: of schade, met redelijke zekerheid zoals hierboven is beschreven], dan is het toegestaan om het vasten te verbreken.Het is noodzakelijk om het nafl vasten in te halen dat verbroken werd voordat het voltooid werd.

De Compenserende Betaling (Fidya) voor het Vasten

Een zeer oud persoon die niet de kracht heeft om te vasten, of zeer ziek persoon die geen hoop van genezing heeft na de Ramadān, moet een compenserende betaling maken voor iedere gemiste vastdag in de Ramadān. De compenserende betaling voor een vastdag is hetzelfde als dat van een gemist, verplicht of noodzakelijk gebed:

· 1,6 kg aan tarwe of 3,2 kg aan gerst geven.

· Of het gelijkwaardige aan het bovengenoemde in een geldbedrag of soort.

Als er echter een oud of ziek persoon kracht krijgt of geneest na de Ramadān, moet hij het gemiste aantal vastdagen inhalen en voor wat was gegeven als fidya zal Allah de Allerhoogste hem belonen.

Het is niemand toegestaan om voor een ander persoon (ziek of fit) te vasten. (Hajj kan [wel] worden verricht voor een ander persoon [F: onder bepaalde voorwaarden], maar het is niet geldig om te bidden of te vasten voor een ander persoon.)

NB: Men zou kinderen moeten aanmoedigen om te vasten, maar hen niet dwingen het tot aan zonsondergang af te maken als ze niet in staat zijn de honger of dorst te verdragen.

I`tikāf (Terugtrekken)

I`tikaf betekent de Moskee binnengaan met de intentie om daarin [F: in aanbidding] te verblijven. Een mu`takif is iemand die i`tikāf doet.

Soorten I‘tikāf: Wājib, Sunnah en Mustahab

· Wājib: Te plechten of een eed af te leggen om (op een vastgestelde dag) i`tikāf te verrichten voor Allah, voor het vervullen van een wens of verlangen. De minste duur van een wājib i`tikāf is een dag en een nacht, en het moet worden vergezeld met een vastdag.

· Sunnah mu`akkada: De laatste 10 nachten en dagen van de Ramadān in de Moskee te verblijven is sunnah mu`akkada `alā kifāya. Dit wil zeggen dat als iemand van de gemeenschap de verplichting van i`tikāf vervuld, de gehele gemeenschap wordt vrijgesteld van deze heilige taak. Anders zullen alle bewoners zondig zijn voor het nalaten van deze sunnah van onze Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede).

· Mustahab of nafl: Deze i`tikāf kan zijn voor iedere periode, zelfs voor een paar minuten. Vasten is geen voorwaarde voor mustahab of nafl i`tikāf.

Voorwaarden voor I`tikāf:

· Islam

· Geestelijke gezondheid, dit wil zeggen dat een persoon niet gestoord moet zijn.

· Tahara- vrij zijn van hadath akbar (grote onreinheid).

· Intentie

· Het is makrūh stil te blijven met de intentie dat dit [de stilte] aanbidding is.

· Het gebied voor de i`tikāf van een vrouw is in haar ruimte van aanbidding en gebed (musalla) in haar huis. Het midden van het huis is beter dan het voorste gedeelte, en achterste gedeelte is beter dan het midden.

You are here: